לוגו

שאירים

בחר קטגוריה

גמלת שאירים – תנאים להטבות

גמלת שאירים מביטוח לאומי, לשאירים של מי שנפטר בהיותו תושב ישראל ובלבד שהנפטר והשאירים עונים על תנאי הזכאות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "תנאים להטבות בגמלת שאירים" כל הפרטים הנדרשים למיצוי זכויות השאירים מביטוח לאומי – מה זה גמלת […]

קצבת שאירים

קצבת שאירים מביטוח לאומי, לבן הזוג / בת הזוג / הילדים,  של מי שנפטר בהיותו תושב ישראל ובלבד שהנפטר ושאיריו עונים על תנאי הזכאות לקצבת שאירים. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לקצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבת שאירים"  כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות […]

מענק שאירים

מענק שאירים מביטוח לאומי, לבן הזוג / בת הזוג של מי שנפטר בהיותו תושב ישראל ובלבד שהנפטר ענה על תנאי הזכאות לגמלת שאירים והאלמן / האלמנה אינם זכאים לקצבת שאירים. בסוף הסרטון טיפים חשובים למיצוי הזכות למענק שאירים מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "מענק שאירים"  כל הפרטים הנדרשים […]

שאירים – הטבות נוספות

הטבות נוספות מביטוח לאומי למקבלי קצבת שאירים – מענק בר מצווה, מענק לימודים ליתומים, דמי מחייה ליתומים, שיקום לאלמן / לאלמנה. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי זכויות השאירים מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "הטבות נוספות לשאירים" כל הפרטים הנדרשים למיצוי ההטבות לשאירים מביטוח לאומי – מענק […]

מענק נישואין

מענק נישואין מביטוח לאומי למקבל קצבת שאירים, בעקבות הנישואין מחדש תפקע הזכות לקצבת שאירים ובמקום הקצבה ישלם המוסד לביטוח לאומי מענק נישואין. בחוק הביטוח הלאומי נקבעו תנאים שבהתקיימם, לא תפקע הזכות לקצבת שאירים, על אף הנישואין מחדש. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי זכויות האלמן / האלמנה בעקבות נישואין מחדש. צפו בסרטון ותדעו   […]

קצבת שאירים והשלמת הכנסה

השלמת הכנסה למקבלי קצבת שאירים כפופה למבחני הכנסה, להחזקת רכבים, להחזקת נכסים פיננסיים ונכסי מקרקעין כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "השלמת הכנסה לקצבת שאירים"  כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות להשלמת הכנסה מביטוח לאומי – סכומי קצבת שאירים עם […]

דילוג לתוכן