לוגו

תנאי השימוש

תנאי השימוש

ראשית חשוב לציין –

  1. האתר שומר שבת, לפיכך לא ניתן לצפות בתכנים בשבתות ובמועדי ישראל.
  2. התכנים באתר רלוונטיים לנשים ולגברים כאחד, השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר וכן המידע שיסופק לפונה, בעקבות פנייה בטופסי "צור קשר" ו/או טופסי "פנו אלינו"

(להלן "מידע בעקבות פנייה"), מסופק בהתנדבות ועל פי מיטב הבנתם וידיעתם של כותבי התוכן

ומתוך מטרה להקל על ציבור בעלי הזכויות בישראל למצות זכויותיהם.

אין כל התחייבות שהמידע ממצה, מדויק, מלא או עדכני ויתכנו שגיאות, אי דיוקים, אי התאמות, וכל כיוצ"ב.

המידע באתר וכן "מידע בעקבות פנייה", אינו מהווה פרשנות מוסמכת של הוראות החוק, אינו מהווה ייעוץ משפטי

ואינו בא להחליף ייעוץ משפטי או כל ייעוץ מקצועי או אחר ולא בא להחליף קבלת ייעוץ אישי.

המידע באתר וכן "מידע בעקבות פנייה", הינם כלליים בלבד, ואינם מחייבים

ואין לראות במידע כאמור משום מתן חוות דעת, המלצה, הכוונה או ייעוץ כל שהוא,

ההוראות המחייבות נקבעות אך ורק על פי חוק, תקנות ופסיקות בתי משפט.

כל המסתמך על המידע שבאתר, וכן על "מידע בעקבות פנייה", משתמש בו, או פועל על פיו,

אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.

"מידע בעקבות פנייה" ניתן בהתנדבות רק לפונים במישור האישי פרטי ולא לאנשי מקצוע,

איש מקצוע המעוניין לפנות, יציין בפנייתו את מעמדו (רו"ח, עו"ד יועץ מס וכד'),

ההיענות לפנייתו כפופה לשיקול דעת מנהלי האתר ולתנאים שיסוכמו בין הצדדים.

כניסה לאתר, גלישה באתר, שימוש בשירותים המוצעים בו וכל כיוצ"ב מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר והמפורטים

במסמך "תנאי השימוש" ואשר יחולו על כל פעולה המבוצעת באתר או המבוצעת בהסתמך על המידע באתר.

מי שאינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.

למנהלי האתר לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית, או אחרת כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי הנובעת מפעולה,

משימוש או מהסתמכות על המידע המצוי באתר וכן על "המידע בעקבות פנייה".

מבלי לפגוע בכלליות האמור, מנהלי האתר לא יפצו משתמש או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים,

או הפסד הזדמנויות, או כל נזק שנגרמו כתוצאה מהשימוש או הסתמכות על המידע באתר ו/או "המידע בעקבות פנייה".

קישורים יוצאים, מהאתר לאתרים אחרים, נועדו לנוחיות המשתמש ואין בכך משום ערובה לאמינותם

ו/או הסכמה לתוכן, לחוקיות, או לעדכניות התוכן, או לתנאי השימוש או לתנאי הפרטיות,

או לכל היבט אחר הקשור בתכנים ובתפעול של אותם אתרים.

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן , להוסיף או לגרוע תנאים במסמך "תנאי השימוש"

על פי שיקול דעתם הבלעדית וללא צורך למסור הודעה כלשהי מראש.

שינויים במסמך "תנאי השימוש" יחייבו מרגע פרסומם באתר, כל האמור במסמך בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך,

כל האמור במסמך בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהפך וכן לרבות כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.

בכל מקרה של סתירה בין מסמך "תנאי השימוש" לבין פרסום כלשהו באתר, יגברו הוראות מסמך "תנאי השימוש",

אלא אם צוין באתר במפורש אחרת.

שיתוף
דילוג לתוכן