לוגו

נכות כללית

בחר קטגוריה

נכות כללית

הזכאות להטבות בנכות כללית מביטוח לאומי, לתושב ישראל שנפגע כושר תפקודו וטרם הגיע לגיל פרישה ובכפוף לעמידה בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להטבות בנכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו            ⇓ בסרטון "תנאים לזכאות בנכות כללית" כל הפרטים הנדרשים למיצוי […]

קצבת נכות

קצבת נכות מביטוח לאומי, לנכה עם דרגת נכות רפואית ודרגת אי כושר בשיעורים מזכים ובכפוף למבחני הכנסה. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבת נכות כללית" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לקצבת נכות מביטוח לאומי – תנאי הזכאות לקצבת נכות […]

קצבת נכות עקרת בית

קצבת נכות מביטוח לאומי לעקרת בית שנפגע כושרה לתפקד במשק ביתה ובכפוף לעמידה בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי זכותה של עקרת בית לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבת נכות לעקרת בית" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לקצבה מביטוח […]

קצבת נכות עם הכנסות מעבודה

נכה המקבל קצבת נכות כללית מביטוח לאומי, יכול להשתכר / להגדיל הכנסותיו מעבודה כשכיר / כעצמאי, מבלי שקצבת הנכות תיפגע. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למקבלי קצבת נכות עם הכנסות מעבודה. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבת נכות עם הכנסות מעבודה", פירוט תקרת ההכנסה מעבודה שניתן להשתכר מבלי שתופחת קצבת […]

קצבת שר"מ ללא קצבת נכות

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) מביטוח לאומי, לנכה שאינו מקבל קצבת נכות, בכפוף למבחן הכנסות ולעמידה בתנאי הזכאות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לקצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבת שר"מ ללא קצבת נכות"  כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לקצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי […]

קצבת שר"מ עם קצבת נכות

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) מביטוח לאומי, לנכה המקבל קצבת נכות, כפוף לעמידה בקריטריונים. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לקצבת שירותים מיוחדים למקבל קצבת נכות מביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבת שר"מ עם קצבת נכות"  כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לקצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי – תנאי […]

שיקום

שיקום מביטוח לאומי, לנכה עם דרגת אי כושר צמיתה בשיעור של לפחות 20%. יתכנו מקרים שהמוסד לביטוח לאומי יעניק הטבות בשיקום גם לנכה עם דרגת אי כושר בשיעור הנמוך מ- 20%. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי זכות הנכה לשיקום מקצועי מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "שיקום […]

נפגעי פוליו

נפגעי פוליו, פיצוי מביטוח לאומי, לתושב ישראל שלקה במחלת הפוליו וועדה רפואית קבעה לו נכות יציבה מהפגיעה. הפיצוי לנפגעי פוליו כולל פיצוי חד פעמי, קצבה חודשית או מענק. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לפיצוי לנפגעי פוליו מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "נפגעי פוליו"  כל הפרטים הנדרשים […]

נפגעי עירוי דם

פיצוי לנפגעי עירוי דם מביטוח לאומי, לתושב ישראל שנדבק בנגיף האיידס כתוצאה מעירוי דם שקיבל בשירות הרפואי ציבורי ובכפוף לקביעת ועדת מומחים מטעם משרד הבריאות שקיים קשר נסיבתי בין קבלת העירוי לבין נשיאת הנגיף. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לפיצוי לנפגעי עירוי דם מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו         […]

נפגעי גזזת

פיצוי לנפגעי גזזת מביטוח לאומי, לנפגע שוועדת מומחים מטעם משרד הבריאות אישרה כי קיבל טיפול בהקרנה ובלבד שנקבעה לנפגע נכות רפואית בשיעור 5% לפחות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לפיצוי נפגעי גזזת מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "פיצוי לנפגעי גזזת"  כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות […]

1 2
דילוג לתוכן