לוגו

ניידות

בחר קטגוריה

הטבות בניידות

הטבות בניידות מביטוח לאומי, לנכה עם שיעור מוגבלות מזכה בניידות ובכפוף לתנאי הזכאות שיעור המוגבלות בניידות נקבע ע"י ועדה רפואית לניידות מטעם משרד הבריאות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להטבות בניידות מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "הטבות למוגבלים בניידות"  כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכויות למוגבלים […]

קצבת ניידות לחסר רכב

קצבת ניידות לחסר רכב מביטוח לאומי, לתושב ישראל המוגבל בניידות שאין בבעלותו רכב ועונה על תנאי הזכאות שנקבעו בהסכם הניידות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לקצבת ניידות חסרי רכב מביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבת ניידות חסרי רכב" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לקצבה מהמוסד לביטוח […]

קצבת ניידות בעלי רכב

קצבת ניידות לבעלי רכב מביטוח לאומי, לתושב ישראל עם שיעור מוגבלות מזכה בניידות ובלבד שעונה על תנאי הזכאות שנקבעו בהסכם הניידות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לקצבת ניידות לבעלי רכב מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבת ניידות לבעלי רכב" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לקצבה […]

הלוואה עומדת ניידות

הלוואה עומדת מביטוח לאומי למימון המיסים ברכישת רכב חדש, לתושב ישראל עם מוגבלות בניידות כפוף לעמידה בתנאי הזכאות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להלוואה עומדת מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "הלוואה עומדת למימון המיסים" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות להלוואה מביטוח לאומי – הקריטריונים להלוואה עומדת […]

הלוואה לרכישת רכב פרטי

הלוואה מביטוח לאומי לרכישת רכב פרטי, למוגבל בניידות בשיעור 90% לפחות, כפוף לעמידה בתנאי הזכאות שנקבעו בהסכם הניידות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להלוואה לרכישת רכב פרטי מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "הלוואה לרכישת רכב פרטי" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות להלוואה מהמוסד לביטוח לאומי […]

הלוואה לרכישת רכב נכה

הלוואה מביטוח לאומי לרכישת רכב נכה (רכב לאביזרים מיוחדים) למוגבל בניידות שאושר לו רכב נכים ובכפוף לתנאי הזכאות שנקבעו בהסכם הניידות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להלוואה מהמוסד לביטוח לאומי צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "הלוואה לרכישת רכב נכה"  כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות להלוואה מביטוח לאומי – תנאי […]

רכב נכה-הלוואה לאביזרי ניידות

הלוואה מביטוח לאומי לרכישת והתקנת אביזרי ניידות ברכב נכה (רכב לאביזרים מיוחדים), למוגבל בניידות שאושר לו רכב נכה וכן אושרו לו אביזרי ניידות לצורך בטיחות בנהיגה ובכפוף לתנאי הזכאות שנקבעו בהסכם הניידות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להלוואה למימון אביזרי ניידות ברכב נכים. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "הלוואה […]

לימוד נהיגה ברכב נכה

הזכות ללימוד נהיגה ברכב נכה (רכב לאביזרים מיוחדים), למוגבל בניידות שאושר לו רכב נכה ובלבד שעונה על תנאי הזכאות על פי הסכם הניידות, כל הפרטים בסרטון צפו בסרטון ותדעו ⇓ בסרטון "לימוד נהיגה ברכב נכה" כל הפרטים על – תנאי הזכאות ללימוד נהיגה ברכב נכה למוגבל בניידות חסר רישיון נהיגה / תנאי הזכאות ללימוד נהיגה […]

הלוואה למתקן הרמה

הלוואה מביטוח לאומי למתקן הרמה, למוגבל בניידות שוועדה רפואית במשרד הבריאות קבעה כי זקוק לכיסא גלגלים ובלבד שעונה על תנאי הזכאות שנקבעו בהסכם הניידות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להלוואה מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "הלוואה למתקן הרמה" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות להלוואה מביטוח […]

החזר אביזרי ניידות ברכב פרטי

הזכאות להחזר הוצאות לרכישת והתקנת אביזרי ניידות ברכב פרטי מביטוח לאומי, למוגבל בניידות שנקבעו לו אביזרי ניידות לבטיחות בנהיגה. הזכות כפופה לעמידה בתנאי הזכאות שנקבעו בהסכם הניידות. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להחזר הוצאות מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "החזר הוצאות אביזרי ניידות ברכב פרטי" כל […]

דילוג לתוכן