לוגו

תאונת עבודה

בחר קטגוריה

דמי פגיעה לנפגעי עבודה

דמי פגיעה מביטוח לאומי, למי שנפגע בתאונה שהוכרה כתאונת עבודה ובכפוף לקריטריונים שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לדמי פגיעה בתאונת עבודה מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו            ⇓ בסרטון "דמי פגיעה לנפגעי עבודה" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לדמי פגיעה מביטוח לאומי – […]

מחלת מקצוע

מי שהוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כחולה במחלת מקצוע זכאי לכל הזכויות המוקנות לנפגעי עבודה כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות להכרה במחלת מקצוע ע"י המוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "מחלת מקצוע" כל הפרטים הנדרשים להכרה במחלת מקצוע כפגיעה בעבודה ע"י ביטוח לאומי – מהי מחלת […]

ועדה רפואית – נכות מעבודה

הוועדה הרפואית הינה הסמכות לקביעת שיעור הנכות לנפגע עבודה. על סמך קביעת הוועדה הרפואית, יקבעו הזכויות להן זכאי נפגע עבודה כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים לנפגעי תאונות עבודה עם נכות מהפגיעה. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "ועדה רפואית לנכות מעבודה" כל הפרטים הנדרשים לקביעת נכות מעבודה – טופס התביעה והגשת […]

מענק נכות

מענק נכות מביטוח לאומי, לנפגע עבודה עם נכות קבועה בשיעור של לפחות 9% ועד 20% (לא כולל) כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות למענק נכות מביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "מענק נכות"  כל הפרטים על המענק לנפגע עבודה שישלם המוסד לביטוח לאומי – למי מגיע מענק נכות מעבודה […]

קצבת נכות

קצבת נכות מביטוח לאומי, לנפגע עבודה עם נכות יציבה בשיעור של לפחות 20%, או נכות זמנית של לפחות 9%. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לקצבת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבת נכות לנפגעי עבודה" כל הפרטים על הקצבה לנפגעי עבודה שישלם ביטוח לאומי – […]

גמלאות מיוחדות

גמלאות מיוחדות מביטוח לאומי, לנפגע עבודה עם דרגת נכות גבוהה. הגמלאות המיוחדות הכוללות קצבה מיוחדת ומענק מיוחד, ישולמו כפוף לקריטריונים שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לקצבה מיוחדת / למענק מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "גמלאות מיוחדות"  כל הפרטים הנדרשים למיצוי […]

שיקום

שיקום מקצועי מביטוח לאומי, לנפגע עבודה עם נכות יציבה בשיעור 10% לפחות, יתכנו מקרים שהשיקום יינתן בנכות זמנית וכן בנכות בשיעור הנמוך מ-10%. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לשיקום מקצועי לנפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "שיקום לנפגעי עבודה" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות […]

קצבה לתלויים

קצבת תלויים בנפגעי עבודה מביטוח לאומי, לבני זוג / ילדים של מי שנפטר מפגיעה בעבודה. הקצבה תשולם כפוף לתנאי הזכאות שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לקצבת תלויים בנפגעי עבודה, מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "קצבה לתלויים" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות […]

שיקום לתלויים

שיקום לתלויים מביטוח לאומי, כפוף לתנאי הזכאות שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לשיקום מקצועי לתלויים בנפגעי עבודה, מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "שיקום לתלויים" כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לשיקום מביטוח לאומי – תנאי הזכאות לשיקום לבן / בת הזוג של […]

מענק נישואין

מענק נישואין מביטוח לאומי, למקבל קצבת תלויים בנפגעי עבודה שחזר ונישא, בעקבות הנישואין מחדש תפקע הזכות לקצבת תלויים ובמקום הקצבה ישלם המוסד לביטוח לאומי מענק נישואין. כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות למענק נישואין מהמוסד לביטוח לאומי. צפו בסרטון ותדעו          ⇓ בסרטון "מענק נישואין"  כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות […]

1 2
דילוג לתוכן