לוגו

מתנדבים

בחר קטגוריה

גוף ציבורי מוסמך להפנות מתנדבים

מוסד ללא כוונת רווח שעיסוקו בפעילות שיש בה תועלת לאומית / ציבורית, עשוי לקבל אישור כגוף המוסמך להפנות מתנדבים. אישור "גוף מוסמך להפנות מתנדבים" מונפק ע"י המוסד הביטוח לאומי. חשיבות האישור – מתנדב שנפגע אגב פעולת התנדבות בגוף מאושר זכאי לכל ההטבות המוקנות לנפגעי עבודה כל הפרטים בסרטון, צפו בסרטון ותדעו         […]

תגמולים למתנדב

תגמולים מביטוח לאומי למתנדב שארעה לו פגיעה אגב פעולת התנדבות, התגמולים למתנדב זהים לתגמולים לנפגעי עבודה, כל הפרטים בסרטון ובסופו טיפים חשובים למיצוי הזכות לתגמולים למתנדב מהמוסד לביטוח לאומי צפו בסרטון ותדעו            ⇓ בסרטון כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לתגמולים למתנדב מביטוח לאומי – רשימת פעילויות שיוכרו כפעולת התנדבות / […]

דילוג לתוכן