לוגו

גמלת סיעוד משופרת

גמלת סיעוד משופרת

החל מ – 01/11/2018 חלו שינויים בגמלת הסיעוד.

קודם השינוי, הזכאות לגמלת סיעוד נקבעה כפוף לשלוש רמות תפקוד של זכאי גמלת סיעוד.

בעקבות השינוי הורחבו רמות הזכאות ל- 6 במספר.

פרטים מלאים בסרטונים –

"תנאים להטבות בגמלת סיעוד"

"גמלת סיעוד במוצרים ושירותים"

"גמלת סיעוד בכסף"

שיתוף
דילוג לתוכן