לוגו

סיום עיצומים-שירות התעסוקה

סיום עיצומים-שירות התעסוקה

העיצומים בשירות התעסוקה שהחלו ביום ג' 15/01/2019, הסתיימו ביום ד' 27/02/2019.

מקבלי קצבת הבטחת הכנסה ודמי אבטלה נדרשים לחדש התייצבותם בהתאם למועדים הקבועים להם.

מקבלי קצבת הבטחת הכנסה ודמי אבטלה שנמנעה מהם האפשרות להתייצב בשירות התעסוקה

נדרשים לפעול על פי ההנחיות שפורסמו באתר המוסד לביטוח לאומי

להלן תמצית ההנחיות –

  1. מתייצבים חדשים יצהירו בשירות התעסוקה על המועד בו רצו להירשם וזכאותם תיבחן החל ממועד זה
  2. המתייצבים פעם בחודש תשולם להם הגמלה כאילו עמדו בחובת ההתייצבות
  3. להלן ההנחיות למתייצבים פעם בשבוע –
  •  מי שהתייצב  לפני תחילת העיצומים ביום שנקבע לו ובסיומם יחשב כאילו התייצב כנדרש
  •  מי שהחסיר התייצבות ביום שנקבע לו ובידו סיבה מוצדקת , יגיש הצהרה בצירוף אסמכתא תוך 14 יום מסיום העיצומים
שיתוף
דילוג לתוכן