לוגו

גוף ציבורי מוסמך להפנות מתנדבים

גוף ציבורי מוסמך להפנות מתנדבים

מוסד ללא כוונת רווח שעיסוקו בפעילות שיש בה תועלת לאומית / ציבורית, עשוי לקבל אישור כגוף המוסמך להפנות מתנדבים.

אישור "גוף מוסמך להפנות מתנדבים" מונפק ע"י המוסד הביטוח לאומי.

חשיבות האישור – מתנדב שנפגע אגב פעולת התנדבות בגוף מאושר זכאי לכל ההטבות המוקנות לנפגעי עבודה

כל הפרטים בסרטון, צפו בסרטון ותדעו

          ⇓

בסרטון כל הפרטים הנדרשים למיצוי הזכות לאישור גוף כמוסמך להפנות מתנדבים –

רשימת פעילויות שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי ובתקנות כפעילות שיש בה תועלת לאומית או ציבורית /

הקריטריונים לגוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים / טופס בקשה לאישור גוף מוסמך / הגשת בקשה לאישור גוף מוסמך /

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי לדחיית הבקשה לאישור גוף המוסמך להפנות מתנדבים

צפיתם בסרטון ועדיין נותרו שאלות ?

נשמח לענות עליהן

מלאו טופס "פנו אלינו"

ונחזור אליכם

שיתוף
דילוג לתוכן